آیچوب,هنر های چوبی,ابزار,رنگ چوب

ابزار نجاری,نجاری مدرن,چوب,رنگ چوب

هارمونی رنگ ها + شناخت رنگ [1]

.

هارمونی رنگ,شناخت رنگ

.

منظور از هماهنگی رنگها معمولا قضاوت در مورد اثر و عملکرد متقابل دو یا چند رنگ است تجربیات و آزمایشهای گوناگون در مورد مطابقت ذهنی رنگها نشان میدهد که افراد درباره هماهنگی رنگها دیدگاههای متفاوتی دارند اغلب در نظر مردم …..

رنگهای هماهنگ آنهایی هستند که از یک خانواده باشند. یا در عین تنوع با جلوه یکسانی خود نمایی کنند یا رنگهایی که بدون کنتراست(تضاد)در کنار هم قرار گیرند به طور کلی عنوان هماهنگی (هارمونی)یا عدم هماهنگی تنها برخاسته از احساس انسان است که به صورت مطلوب بودن یا نبودن و جذاب بودن یا نبودن مطرح میشود تمام این ارزیابی های شخصی و بدون تکیه به ارزشهای عینی و دقیق علمی است.

هارمونی یعنی تعادل و توازن بین قدرتهای رنگی در این باره میتوانیم آزمایشی جالب در رابطه با بازتاب فیزیولوژیکی دستگاه دیدمان انجام دهیم مثلا”اگر برای مدتی ( مثلا”بیست ثانیه ) به یک مربع قرمز خیره شویم و سپس چشم را ببندیم ، یک پس تصویر، به صورت یک مربع سبز رنگ، در نظرمان ظاهر میشود ( میتوان یک صفحه کاغذ سفید را به سرعت روی مربع قرمز قرار داد تا مربع سبز در روی صفحه سفید ظاهر شود ) یا بر عکس اگر به مربع سبز نگاه کنیم و پس از مدتی چشم را ببندیم مربع قرمز رنگی در چشم ظاهر میشود این آزمایش را با بسیاری از رنگها میتوان انجام داد که در همه آنها در چشم انسان ،همیشه رنگهای مکمل به عنوان رنگ نخستین ظاهر میشوند .

هارمونی رنگ

واین یعنی اینکه بهترین روش برای پیدا کردن رنگ مکمل همین کار است این عکس العمل فیزیکی بدن در برابر رنگها تلاشی طبیعی برای ایجاد توازن و تعادل و احساسی است که تضادهای پی در پی را بوجود میاورد .

در آزمایشی دیگر مربعی خاکستری را روی سطح رنگی خالص با همان درخشندگی رنگ خاکستری قرار میدهیم مثلا”روی سطح قرمز و خواهیم دید و.خواهیم دید که مربع خاکستری به سبز متمایل میشود حال اگر همین آزمایش راروی سطح سبز رنگی انجام دهیم مربع خاکستری به قرمز متمایل میشود همچنین همان مربع خاکستری روی سطح بنفش به رنگ زردو روی سطح زرد به رنگ بنفش متمایل میشود وروی سطح نارنجی به آبی و روی آبی به نارنجی متمایل میشود آزمایشهای فوق نشان میدهد که وجود تضادهای رنگی هم زمان و پی در پی برای چشم رضایت بخش است و برای آن تعادلی به وجود می آورد

.

هارمونی رنگ,شناخت رنگ

.

هارمونی رنگ

چنانچه مدتی به یک مربع سفید در سطحی سیاه نگاه کنیم و سپس چشم را برگردانیم همان مربع سفید در نظر مجسم میشود وبه همین ترتیب اگر به مربعی سیاه در سطحی سفید نگاه کنیم و سپس چشم را برگردانیم مربع سیاه در همان وضع به نظر میاید این موازنه رنگها به خودی خود در چشم ایجاد میشود اما اگر به یک مربع خاکستری متوسط در زمینه خاکستری نگاه کنیم دیگر آن حالت قبلی تکرار نمیشود این آزمایش نشان میدهد که دستگاه بینایی خاکستری معتدل تمایل ونیاز دارد

.

هارمونی رنگ,شناخت رنگ

هارمونی رنگ

.

تغییراتی که بدین ترتیب در ساختمان بینایی به وجود میاید مربوط به حالات مختلف ذهنی و دستگاه عصب بینایی است هارمونی رنگها به اعصاب آرامش میدهد و این حالت پسیکو فیزکی است که در مقابل رنگهای متضاد مکمل قرار دارد و معمولا”رنگ خاکستری نیز چنین آرامش را درذهن به وجود میاورد رنگ خاکستری هم از ترکیب رنگهای سفید و مشکی به دست آمده و هم از ترکیب رنگهای مکمل یعنی همان سه رنگ اصلی زرد قرمز و آبی

.

هارمونی رنگ

هارمونی رنگ

.

هنگامیکه دو رنگ از سه رنگ اولیه با هم ترکیب شوند رنگ سوم آن دو را کامل میکند و از ترکیب آنها خاکستری ایجاد.میشود

قرمز+(آبی+زرد)=قرمز +سبز

آبی+(زرد+قرمز)=آبی+نارنجی

زرد+(آبی+قرمز)=زرد+بنفش

بنابراین از ترکیب دو یا چند رنگ،که از زرد و آبی و قرمز تشکیل شده اند خاکستری ایجاد میشود.

رنگهای اصلی میتوانند جانشین مجموعه ای از رنگها باشندو حاصل آنها در نتیجه متناسب بودن تجمع رنگهای هارمونیک دلنشین میشود .

به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که دو یا چند رنگ در صورتی هارمونی هستند که اگر باهم ترکیب شوند خاکستری خنثی به وجود آورند .

با این تعاریف اکنون میتوانیم به یک قانون کلی دست یابیم که هارمونی=نظم و برای کشف تمام هارمونی های رنگی باید نظام موجود در رنگها را شناخت هرچه رنگها ساده تر باشندهارمونی آنها واضحتر.و روشن تر خواهد بود .

در این نوع رابطه دو نوع هارمونی را یاد آور میشویم :نخست،دایره های رنگی که رنگ هایشان با یک ارزش (منظور رنگهایی با درخشش یا تیرگی مساوی است) در یک رده باشد و دوم رنگهایی که دردایره رنگ به شکل مثلث قرار گیرند ودارای درجه تاریکی و روشنی یکسانی باشند (رنگهایی که با سفید ومشکی ترکیب شده باشند) در نتیجه دایره های رنگی با رنگهای متفاوت و مثلث های رنگی با درجه شدت یکسان،هماهنگی رنگها را ایجاد میکنند .

.

هارمونی رنگ

هارمونی رنگ

.

هماهنگی رنگها با واکنش فیزیولوژیکی اعصاب انسان نیز مرتبط است وقتی که تحریک طبیعی و فعالیت عصبی رخ دهد خود به خود و بی اختیار واکنشهایی به وجود میاید بنابراین درک ویژگیهای رنگ به تحریک اعصاب بینایی بستگی دارد و در واقع یک فعالیت خاص عصبی است گاهی اوقات که در سطحی رنگین،رنگها به شیوه های خاص به کار رفته اند و به ترتیبی دیگر پراکنده شده اند و دارای هارمونی نیز هستند واکنش نهایی اعصاب بینایی خوشایند است و به آرامش عصبی می انجامد .

به تجربه ثابت شده که بسیاری از رنگها خوشایند و برخی ناخوشایند هستند پرسش اینجاست که علت به وجود آمدن هیجان در اثر رؤیت رنگها چیست؟در پاسخ باید گفت آن دسته از رنگها که خوشایند هستند،نظم خاصی دارند و به چگونگی به وجود آمدن نظم رنگ بستگی دارند. در مقابل عدم نظم انسان را رنج داده و رنگهایی که ناخوشایند هستند به علت عدم تطابق با نظام هارمونی رنگها هستند.

پس بار دیگر تأکید میکنم که هارمونی یعنی نظم و انظباط و برقراری تعادل و توازن

از پایه های لازم ومهم درک زیبایی شناختی رنگها دایره رنگ است. زیرا با آن ،رنگها تقسیم بندی و مجزا میشوند که در ابتدای شروع این دوره آن را توضیح دادم.

تمرکز و تمرین بر روی دایره رنگ باعث میشود تا ما به مهارت لازم دست پیدا کنیم.

با استفاده از دوازده رنگ دایره رنگی تعادل،توازن و هارمونی بین رنگها به وجود خواهد آمددر تصاویر داده شده هارمونی رنگ سه تایی است (زرد قرمز آبی )یعنی هر کدام از این رنگهادارای هویتی مشخص و کاراکتری معلوم هستند.

در شکلهای فوق هر یک از رنگها با درخشش و قدرتی تمام به تنهایی خودنمایی و جلوه خود را دارند.

زرد حد اعلای زردی را دارد ،قرمز به طور وضوح و به شدت قرمزی خود رانشان میدهد و آبی به اندازه کافی مشخص و نمایان است در این دو شکل چشم قادر نیست یکی از رنگها را بیشتر از دیگری انتخاب کندو به آن اهمیت بیشتری بدهد ترکیب هر سه رنگ در این جا خاکستری را در ذهن نشان میدهد و این خاصیت رنگهای مکمل است :

.

.

هارمونی رنگ

 

تهیه و تنطیم : آیچوب

.

.

نویسنده: آیچوب

شما هم دیدگاه خود را در مورد این نوشته بیان کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاه ها

  1. آیچوب گرامی دستتون درد نکنه و خسته نباشید.این مباحث فنی تر و البته برای کسانی که هنرمندانه تر به امور دکوراسیون و رنگامیزی نگاه میکنند میتونه خیلی مفید باشه و به نظر بنده درک رنگی رو بالا میبره.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

منتظر نظر شما در خصوص این مطلب هستیم:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد آیچوب
جدیدترین عناوین
پر بازدیدترین ها